Forum Focus Klub Polska
Strona Domowa O Nas Forum Ford Focus Gielda Rejestracja
Komunikaty

Foczka Miesiąca
...
Tuning Zrób To Sam Download Galeria Facebook
Zaprzyjaźnione Kluby


Polecamy

Komputer pokładowy - tryb serwisowy
Wejście w tryb serwisowy:
Wejście w tryb serwisowy następuje przez przytrzymanie przez 5 sekund przycisku "S" komputera pokładowego. Po kolejnych funkcjach przewijamy się przyciskiem "S". Naciśniecie "R" lub "INFO" powoduje wyjście z trybu serwisowego.

Opis:

Test wyświetlacza (włączenie wszystkich segmentów) oraz brzęczyka (generowanie dźwięku co dwie sekundy)

Test wyświetlacza bez generowania dźwięku

Na początku wyświetlane jest 0. Jeśli samochód jedzie, to każde 50 impulsów z czujnika prędkości (VSS, który wytwarza 5000 impulsów/km) powoduje zwiększenie licznika o 1. W praktyce oznacza to, że po przejechaniu każdych 10m licznik jest inkrementowany. Zakres licznika jest od 0 do 999, co pozwala zmierzyć dystans do 10km. Po prawej stronie wyświetlacza świeci się "km/h"

Na początku wyświetlane jest 0. Jeśli silnik jest włączony, to każde 10 impulsów przepływu paliwa z PCM powoduje zwiększenie licznika o 1. Oznacza to, że jednostka będzie tutaj 0,001 litra. Zakres licznika jest od 0 do 999, co pozwala zmierzyć zużycie 1 litra paliwa. Po prawej stronie wyświetlacza świeci się "L/h"

Wyświetlane jest średnie zużycie paliwa, a po prawej stronie "[fi]L/100km"

Ilość paliwa w baku w litrach. Maksymalna wyświetlana ilość to 48l, nawet jeśli w baku jest więcej. Jeśli obwód czujnika poziomu paliwa jest przerwany, świeci się "O-C" (open circuit), jeśli jest zwarcie to "S-C" (short circuit). Po prawej stronie wyświetlacza widać symbol "[dystrybutor]"

Napięcie odniesienia czujnika poziomu paliwa (powinno być o ok. 0,5V niższe, niż napięcie akumulatora). Po prawej stronie wyświetlacza wyświetlany jest symbol "--->[dystrybutor]"

Wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość, o jaką będą kalibrowane wskazania czujnika przepływu paliwa. Zakres korekcji -25 ... +25. Po prawej stronie wyświetlacza widać literki "MPG"

Wskazanie czujnika temperatury w stopniach C. Jeśli wynik jest mniejszy niż -40 st. C to wyświetlane jest "O-C". Jeśli wynik jest większy od 65 st. C, to pojawia się "S-C". Po prawej stronie wyświetlacza świeci się "st. C"

Napięcie wejściowe poziomu podświetlania jest porównywane przez komparator z ustalonym poziomem odniesienia. Jeśli wynik jest dodatni, to wyświetlane jest "HI", jeśli ujemny to "LO"

Jeśli napięcie akumulatora jest wyższe niż 11,5V to wyświetlane jest "Hbt", w przeciwnym wypadku "Lbt"

Wyświetlana jest wersja ROMu komputera np. "r3.0"


Powered by vBadvanced CMPS v3.2.1